Home » Việc làng by Ngô Tất Tố
Việc làng Ngô Tất Tố

Việc làng

Ngô Tất Tố

Published
ISBN :
Paperback
Enter the sum

 About the Book 

“Rồi hắn nhấc cả con gà ra thớt. Bắt đầu chặt lấy cái sỏ, sau mới chặt đến miếng phao câu. Thình lình thấy hắn đứng lên ngoảnh mặt vào phía mấy ông đàn anh:- Thưa trình các cụ, hôm nay sỏ gà pha mấy? phao gà pha mấy?Một ông trong bọn nhìn qua vào đámMore“Rồi hắn nhấc cả con gà ra thớt. Bắt đầu chặt lấy cái sỏ, sau mới chặt đến miếng phao câu. Thình lình thấy hắn đứng lên ngoảnh mặt vào phía mấy ông đàn anh:- Thưa trình các cụ, hôm nay sỏ gà pha mấy? phao gà pha mấy?Một ông trong bọn nhìn qua vào đám nhiều tuổi, hình như để đếm đầu người, rồi đáp:- Ở đây chỉ có năm cụ và bốn ông đàn anh. Vậy thì sỏ gà pha năm, phao gà pha bốn.”