Home » Filosofie voor het dagelijks leven by E.R. Emmet
Filosofie voor het dagelijks leven E.R. Emmet

Filosofie voor het dagelijks leven

E.R. Emmet

Published
ISBN :
Paperback
201 pages
Enter the sum

 About the Book 

Dat filosofie een bij uitnemendheid moeilijke en duistere bezigheid zou zijn, enkel toegankelijk voor hyperintelligenten en spitsvondig aangelegden, dat is een sprookje, een vooroordeel. Dit leeft nog te hardnekkig voort, vooral wanneer men er deMoreDat filosofie een bij uitnemendheid moeilijke en duistere bezigheid zou zijn, enkel toegankelijk voor hyperintelligenten en spitsvondig aangelegden, dat is een sprookje, een vooroordeel. Dit leeft nog te hardnekkig voort, vooral wanneer men er de gevolgtrekking uit maakt, dat filosofie dus voor mensen met een normaal vestand een overbodige luxe zou zijn, alleen maar verwarrend. Emmets boek is geschreven vanuit de overtuiging van het nut en de mogelijkheid van wijsgerig denken voor ieder die van gewoon verstand voorzien is. Hij wil velen hiervan overtuigen door hun de toegang te wijzen tot de wijsbegeerte en hen de eerte stappen op dit gebied te laten doen.Van diverse takken van de filosofie worden de eerste beginselen getoond: na een uiteenzetting van het juiste taalgebruik, geeft hij bij begripsvorming en juiste vraagstelling iets van de logica, in een volgend hoofdstuk de aanvang van de wijsgerige waarden leer en de esthetica, bij de behandeling van verschijnsel en werkelijkheid een inzicht in de kennistheoretische problematiek en bij zijn laaatste onderwerp, de vrije wil, ook nog een probleem van de metafysica. Alles glashelder uiteengezet, aan de praktijk duidelijk gemaakt en in oefeningen ter verdere overdenking gegeven. Een zeer bruikbare inleiding en een goed vervolg voor hen die door Thouless Logica voor iedereen of Wilsons Hoe juist en helder te leren denken (Pr. 863 en 1319) voor het denken gewonnen zijn en nu ook de eerste stap naar de filosofie willen wagen.